Monitoring trasy

System CabMan posiada unikalną funkcjonalność monitoringu zadanej trasy w czasie rzeczywistym. Dla każdego zlecenia można monitorować w czasie rzeczywistym czy pojazd znajduje się na trasie (tj. czy jest w obrębie korytarza o ustalonej szerokości 1 km wzdłuż trasy).
Każde zdarzenie opuszczenia i powrotu na trasę jest odnotowywane w bazie danych a także zgłaszane dyspozytorowi przez wyskakujące powiadomienie. Także każde monitorowane zlecenie posiada status Na trasie lub Poza trasą.

Po przejechaniu całej trasy, na ekranie zlecenia można bardzo łatwo zweryfikować i porównać trasę zaplanowaną do przejechanej