Rozbudowany system uprawnień

CabMan pozwala na definiowanie praw nie tylko do funkcjonalności programu ale także na poszczególne pojazdy, a nawet zlecenia i faktury. Pozwala to na wykorzystanie programu w modelu firma spedycyjna + ściśle współpracujący przewoźnicy, gdzie firma spedycyjna widzi wszystkie pojazdy i zlecenia, natomiast firma transportowa widzi tylko swoje pojazdy i zlecenia. Dodatkowo ściśle współpracującemu klientowi też można wydzielić zakres uprawnień w ten sposób, aby on sam swoje wprowadzał zlecenia.