Współpraca z zewnętrznymi systemami monitoringu

Każdy pojazd zarejestrowany w systemie może być skonfigurowany niezależnie do współpracy z dwoma źródłami danych telemetrycznych: komunikator przypinany do pojazdu dowolny inny system monitoringu, w które jest wyposażony dany pojazd.(Uwaga: system telemetryczny musi udostępniać interfejs do pobrania aktualnego położenia oraz historii trasy z zakresu dat) System Cabman do aktualnej lokalizacji pojazdu bierze zawsze odczyt wcześniejszy. Natomiast historia trasy może być pokazana ze źródła wybranego. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie niezawodności całego systemu, gdyż w razie awarii jednego urządzenia, dane telemetryczne są brane z drugiego