Wygodny i szybki interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika systemu CabMan został oparty na nowoczesnym i szybkim systemie DeveXpress.

Każda tabela występująca w programie jest wyposażona w mechanizmy:

  •  sortowania
  • natychmiastowego filtrowania i dopasowania do wzorca po wpisaniu każdego znaku
  • konfiguracji widocznych/ukrytych kolumn oraz ich umiejscowienia
  • eksportu danych z tabeli do  programu Microsoft Excel a także do plików w formacie txt, csv, xml
  • drukowania widoku
  • grupowania po każdej kolumnie