Faktury i płatności

System umożliwia wystawienie faktury (też 2-walutowych) na podstawie danych ze zlecenia. Do wystawionych faktur są ewidencjonowane płatności.

Czytaj więcej: Faktury i płatności

Zarządzanie kosztami

Program umożliwia automatyczny import kosztów ze specyfikacji kart płatniczych. Koszty są ewidencjonowane, przyporządkowywane do wyjazdu, pojazdu, kierowcy oraz do zagregowanego typu kosztu przy pomocy odpowiednich słowników do każdego typu karty. Obsługiwane są karty: DKV (razem z Tisp i Via), E100, IDS, Lotos, UTA. W przygotowaniu następne formaty specyfikacji.

System oczywiście ma też możliwość ręcznego wpisu kosztów z paragonu.

Integracja z zewnętrznymi systemami spedycyjnymi

System CabMan może współpracować z innymi systemami spedycyjnymi. Jest możliwy na przykład import już wpisanych zleceń z systemu zewnętrznego a planowanie i nadzór już w systemie CabMan. Preferowany model integracji to pełny automat: po spełnieniu określonego kryterium zatwierdzenia zlecenia w systemie spedycyjnym, odpowiedni serwis kopiuje zlecenie do CabMana. Przy okazji odbywa się identyfikacja lub utworzenie nowego klienta oraz punktów zlecenia.

Repozytorium danych

System umożliwia gromadzenie załączników do pojazdów, klientów, zleceń, faktur itp. Mogą to być na przykład zlecenia spedycyjne, emaile, skany dokumentów. Pliki te są przechowywane na dowolnym serwerze FTP. Oferujemy też miejsce na naszym serwerze w centrum danych z codziennym backupem danych.

Współpraca z zewnętrznymi systemami monitoringu

Każdy pojazd zarejestrowany w systemie może być skonfigurowany niezależnie do współpracy z dwoma źródłami danych telemetrycznych: komunikator przypinany do pojazdu dowolny inny system monitoringu, w które jest wyposażony dany pojazd.(Uwaga: system telemetryczny musi udostępniać interfejs do pobrania aktualnego położenia oraz historii trasy z zakresu dat) System Cabman do aktualnej lokalizacji pojazdu bierze zawsze odczyt wcześniejszy. Natomiast historia trasy może być pokazana ze źródła wybranego. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie niezawodności całego systemu, gdyż w razie awarii jednego urządzenia, dane telemetryczne są brane z drugiego