Nawigacja po trasie

System CabMan posiada unikalną funkcjonalność nawigacji kierowcy po trasie. Na komunikatorze kierowca wybiera punkt docelowy (np. punkt rozładunku).
Razem z punktem docelowym do programu nawigacyjnego ładowane są automatycznie wszystkie punktu pośrednie (punkty PRZEZ), które rozmieszczone są na trasie średnio co 40 km.