Raportowanie z miejsc zlecenia

Z każdego miejsca trasy kierowca może wysłać specjalny raport (tylko 2 kliknięcia),  który zmienia status zlecenia.
Pierwszy raport z jakiegokolwiek punktu zlecenia zmienia status zlecenia na „realizowane” a raport odjazd z ostatniego rozładunku spowoduje zmianę statusu odpowiedniego zlecenia na „Zakończone”.

Raport zawiera pozycję GPS a także status „przyjazd” lub „odjazd” co pozwala na obliczenie czasu postoju na punkcie.